Reference od na�ich z�kazn�k�

Reference na na�e z�kazn�ky, u nich� se realizuje spr�va PC a server�

 • BSP Lawyer Partners a.s. - spr�va PC a server�
 • G.L. Pharma CZechia s.r.o. - spr�va PC a server�
 • Intergraph CS s.r.o. - spr�va PC a server�
 • L�OCCITANE Central Europe s.r.o. - kompletn� spr�va pro pobo�ky v �R a SR
 • Ministerstvo dopravy - od 1.4.2012 do 31.3.2013 spr�va server� a p��slu�enstv�
Na�i dal�� v�znamn� z�kazn�ci

 • Ministerstvo obrany �R - dod�vka PC a po��ta�ov�ho p��slu�enstv�
 • Ministerstvo pro m�stn� rozvoj - Dod�vka serveru a programov�ho vybaven�
 • N�rodn� institut pro dal�� vzd�l�v�n� - Dod�vka server�, rack� a s�ov�ho vybaven�
 • Internetov� kav�rna leti�t� Ruzyn� - Dod�vka PC a kamer s instalac� Windows XP Embedded s �pravou na p��n� z�kazn�ka
 • �EPRO, a.s. - Kompletn� dod�vky PC a p��slu�enstv�
 • Z�kladn� �kola Praha 4 - Realizace �koln� po��ta�ov� s�t�
 • Neckermann, s.r.o. - �dr�ba a spr�va server�
 • Mevea s.r.o. - Realizace PC s�t� a kompletn� dod�vky v�po�etn� techniky
 • ZOOLOGICK� ZAHRADA HL.M. PRAHY - Dod�vka PC a po��ta�ov�ho vybaven�
 • �stav zem�d�lsk�ch a potravin��sk�ch informac� - Dod�vka serveru a PC p��slu�enstv�
 • DAMOVO �esk� republika s.r.o. - Dod�vka PC sestav
 • Univerzita Karlova v Praze - Dod�vky PC a po��ta�ov�ho vybaven�
 • ��ad pr�myslov�ho vlastnictv� - Dod�vka software
 • Telemarketing Prague a.s. - Dod�vky PC sestav a p��slu�enstv�
 • �esk� republika - Ministerstvo vnitra - Dod�vka PC a komponent
 • �esk� republika - Ministerstvo obrany - Dod�vka PC komponent
 • Policejn� akademie �R - Dod�vka PC komponent
 • Agentura ochrany p��rody a krajiny �R - Dod�vka PC komponent
 • Koordina�n� st�edisko RZIS - Dod�vka PC komponent
 • TeliaCall a.s. Dod�vka serveru
 • KSSZ pro Jiho�esk� kraj - Dodavka PC komponent
 • HANEX Praha s.r.o. - Dodavky PC a komponent
 • Vrchn� soud v Praze - Dod�vka PC komponent
 • ��ad pr�ce v �esk�m Krumlov� - Dod�vka PC komponent
 • Nejvy��� spr�vn� soud - Dod�vka telekomunika�n� techniky
 • V�eobecn� fakultn� nemocnice v Praze - Dod�vka telekomunika�n� techniky
 • �esk� hydrometeorologick� �stav - Dod�vky PC a komponent.
 • St�edn� policejn� �kola MV v Brn� - Dod�vka PC a p��slu�enstv�
 • M�sto Hradec Kr�lov� - Dod�vka PC a komponent
 • �R - Katastr�ln� ��ad pro Kr�lov�hradeck� kraj - Dod�vka PC p��slu�enstv�
 • Finan�n� �editelstv� v �st� nad Labem - Dod�vka PC p��slu�enstv�
 • M�stsk� ��st Praha 12 - Dod�vka PC a komponent
 • Porr ( �esko) a.s. - Dod�vky PC komponent a p��slu�enstv�
 • Komont spol. s r.o. - Dod�vka a spr�va serveru a dod�vky PC p��slu�enstv�
 • UK KULT - Realizace po��ta�ov� s�t�
 • Magic Solution, s.r.o. - Dod�vky PC sestav
 • �esk� republika - Ministerstvo zdravotnictv� - Dod�vky PC komponent
 • Pfanner s.r.o. - Dod�vky PC komponent
 • Meggle, s.r.o. Dod�vky PC p��slu�enstv�
 • Divadeln� �stav - Dod�vka SW
 • Ministerstvo spravedlnosti - Dod�vka PC komponent a p��slu�enstv�.
 • �esk� ��ad zem�m��ick� a katastr�ln� - Dod�vky po��ta�ov�ch komponent a p��slu�enstv�
 • �stav p��strojov� techniky AV �R, v.v.i. - Dod�vka PC a komponent

Spole�nost Netfox s.r.o. se zam��uje p�edev��m na firemn� z�kazn�ky a st�tn� spr�vu, kde nab�z� dod�vky v�po�etn� techniky, PC, serveru ( OEM, Intel, HP, IBM, FS, Acer ) a slu�eb, jak servisn�ch p�i �dr�b� PC a periferi�, tak i �dr�by a spr�vy po��ta�ov�ch s�t� a server�. Na�e spole�nost realizuje i speci�ln� dod�vky server� a s�t� a syst�m� na p��n� z�kazn�ka a dod�vky HW, kter� jsou dostupn� na Evropsk�m trhu. Mezi nej�ast�ji realizovan� dod�vky pat�� jak b�n� dod�vky komponent a p��slu�enstv�, tak i dod�vky server�, diskov�ch pol�, tvorby metalick�ch a Wi-Fi s�t� a instalace server� s Windows s ( ISA,SQL, Exchange serverem ) a na stanic�ch jak b�n� Windows, tak i m�n� roz���en� atypick� �e�en� jako Windows Embedded, kter� maj� jist� omezen� pro u�ivatele, ale pouh�m restartem PC se syst�m uvede do p�vodn�ho po�adovan�ho stavu, co� je vhodn� na PC v internetov�ch kav�rn�ch, u oper�tor� na zpracov�v�n� dat a v�ude tam, kde nen� po�adavek u�ivatele na vlastn� �pravy a z�sahy do syst�mu a jen s p�ednastaven�m prost�ed�m a programy�

Na�e certifik�ty ke sta�en�

 
 
 
 
Zobrazit klasickou verzi
 
 
 
 
 
Pomůžeme Vám vybrat optimální IT řešení

NETFOX s.r.o.

Koněvova 65 | 130 00 Praha 3, Žižkov

TEL: +420 222 745 160 | GSM: +420 774 600 756

 
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 

NETFOX s.r.o.

Koněvova 65 | 130 00 Praha 3, Žižkov

TEL: +420 222 745 160 | GSM: +420 774 600 756 | E-mail: netfox@netfox.cz

Provozuje NETFOX s.r.o.

Technické řešení © 2022 CyberSoft s.r.o.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.